Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (CFS): μια ασθένεια

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει ορίσει ως μια σοβαρή, χρόνια και αναπηρία ασθένεια.