Το Flash Mob μπροστά από το Piedmont Order of Psychologists

Τη Δευτέρα 24-09, ο Συντονισμός Ψυχοθεραπευτών Ψυχοθεραπευτών του Πιεμόντε (ΟΚΡΠ) διοργάνωσε ένα προεδρείο για να προσπαθήσει να ανοίξει διάλογο.

Πρόληψη ή θεραπεία; Τύποι και μέθοδοι παρέμβασης στο κλινικό περιβάλλον

Πρόληψη ή θεραπεία: Μέθοδοι παρέμβασης στο κλινικό περιβάλλον. Τα τρία διαφορετικά επίπεδα πρόληψης, με διαφορετικούς στόχους και αποδέκτες.