Άκου, είναι ο ήχος ενός σταφυλιού. Η διανοητική πληρότητα του Mindfulness

Προσοχή: διανοητική πληρότητα ή εκ προθέσεως συνειδητοποίηση. Μία μορφή διαλογισμού με κλινικές εφαρμογές κατά καταστάσεων άγχους, στρες και κατάθλιψης