Φολικό οξύ στην εγκυμοσύνη και τον αυτισμό στα παιδιά: συσχετίσεις

Οι γυναίκες που έλαβαν φολικό οξύ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσίασαν μειωμένο κίνδυνο να αποκτήσουν παιδί με αυτιστική διαταραχή.

IN & AUT. Αισθητηριακή αντίληψη και επικοινωνία στον αυτισμό. Δεύτερο διεθνές συνέδριο. Crema, 22-23-24 Μαρτίου 2012

IN & AUT. Αισθητικές αντιλήψεις και επικοινωνία στον αυτισμό. Δεύτερο διεθνές συνέδριο. Crema, 22-23-24 Μαρτίου 2012. Διαπίστευση ECM

Αυτισμός - Εξερεύνηση συναισθημάτων, από τον Tony Attwood (2013) - Κριτική

Η εξερεύνηση των συναισθημάτων δείχνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε παιδιά με σύνδρομο Asperger και γενικότερα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

Το αυτιστικό παιδί και τα αγαπημένα του παιχνίδια - Ψυχολογία - Αυτισμός

Ο σεβασμός για την ποικιλομορφία του αυτιστικού παιδιού ξεκινά από την εγκατάλειψη της προσαρμογής στο τυπικό παιχνίδι για την ενίσχυση των προσωπικών συμφερόντων