Η αναζήτηση της γενετικής βάσης στη διπολική διαταραχή - Ψυχολογία

Διπολική διαταραχή - Το πάχος της γκρίζας ύλης στις χρονικές και προμετωπικές περιοχές θα ήταν ο πιο υποσχόμενος υποψήφιος για γενετική χαρτογράφηση.