Επανεξέταση: Το παιδί Indigo - μια αδύνατη περίπτωση μητρότητας

Ανασκόπηση του The Indigo Child. Δραματική ιστορία μιας εγκυμοσύνης που η μελλοντική μητέρα επενδύει με ένα συγκεκριμένο νόημα και ένα παιδί indigo.