Ένδυση Γνώση: Πώς τα ρούχα επηρεάζουν τις σκέψεις μας.

Ενοποιημένη Γνώση: το να φοράς κοστούμι και όχι άλλο ασκεί δίκαιη επιρροή στην αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας.