Πώς η αντίληψη του βλέμματος του άλλου αλλάζει τη συμπεριφορά μας

Το σύστημα ανίχνευσης ματιών, που είναι εγγενές σε όλους μας, μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από μια «προσομοίωση» ανθρώπινων ματιών (π.χ. μια αφίσα).