Ψυχοθεραπεία: Το μοντέλο ABC: γιατί μετά το Α, το C επιβεβαιώνεται

Το ABC είναι μια τεχνική τυποποίησης τόσο της Γνωστικής Αξιολόγησης όσο και της Ψυχοθεραπευτικής Εργασίας. Προηγούμενο, πίστη, συνέπειες.

Τεχνικές Ψυχοθεραπείας: Οι μορφές του ABC

Το ABC είναι πολύ διαδεδομένο στον τομέα της γνωστικής συμπεριφοράς, αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη βάση για την αξιολόγηση και την ψυχοθεραπεία.