Ιστορίες Θεραπειών # 5 - Simone the Obsession.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ: Μια στήλη Κλινικών Περιπτώσεων Ψυχοθεραπείας από τον Δρ Roberto Lorenzini. Περίπτωση # 5 - Simone the Obsession.