Θεραπευτικές παρατηρήσεις: Έκσταση ενός εγκλήματος (1955) - Επανεξέταση

Το «Ecstasy of a Crime» (1955) του Luis Bunuel είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι στον κόσμο των εμμονών και της φαντασίας, της φαντασίας της διάπραξης δολοφονιών.

Συμπεριφορικές ασκήσεις στη Γνωστική Θεραπεία

Οι ασκήσεις συμπεριφοράς έχουν αξία ως έκθεση σε νέες εμπειρίες από τις οποίες μαθαίνουμε νέες πληροφορίες και όχι ως προσπάθειες δημιουργίας νέων αντανακλαστικών συμπεριφοράς.