Διαπροσωπικές Σχέσεις & Αίσθηση Ανήκειου

Η αναζήτηση ικανοποιητικών και διαρκών διαπροσωπικών σχέσεων σάς επιτρέπει να αισθάνεστε αναπόσπαστο μέρος ενός συνόλου και να παραμένετε ανεξάρτητοι.