Αντιμετώπιση στρατηγικών και αισιοδοξίας - Ψυχολογία

Οι πιο πρόσφατοι προσανατολισμοί θεωρούν την αντιμετώπιση ως διαδικασία που προκύπτει από αλληλεπιδράσεις που υπερβαίνουν ή προκαλούν τους πόρους ενός θέματος.