Δυσλεξία: Από το KO στο OK! Η ευανάγνωστη γραμματοσειρά EasyReading

Δυσλεξία - Οι εκδοτικοί οίκοι συνειδητοποίησαν ότι ένας δυσλεξικός συνεργάτης είναι μια ευκαιρία: αυτό που είναι καλό για έναν δυσλεξικό είναι υπέροχο για όλους.

Διαταραχές ύπνου και σχέσεις με την κατάθλιψη

Ύπνος και κατάθλιψη: Συσχετισμοί; Οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα της κατάθλιψης.

Μαθήματα αγγλικών βίντεο για παιδιά - Η πρωτοβουλία Open Minds

Το Open Minds προσφέρει μαθήματα αγγλικών βίντεο, που δημιουργήθηκαν με βάση τα προγράμματα σπουδών του δημοτικού και σύμφωνα με τους στόχους και τις δεξιότητες.