ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΥΤΟ

Από ψυχολογική άποψη, η οπίσθια όψη μπορεί να θεωρηθεί ως γνωστική παραμόρφωση από κάθε άποψη. Είναι η τάση να θεωρούμε τα γεγονότα πιο προβλέψιμα από ό, τι στην πραγματικότητα, για παράδειγμα όταν ένα θέμα αντιμετωπίζει ένα απρόβλεπτο γεγονός, λέει ότι είναι πεπεισμένος ότι 'πάντα ήξερε' ότι τα πράγματα θα πάνε όπως έκαναν.

Το παράδοξο του Monty Hall και εσφαλμένες προβλέψεις (Cognitive Bias)

Παράδοξο Monty Hall: μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις στις οποίες το μυαλό μας παίζει αστείο σε εμάς και κάνουμε τις προβλέψεις λανθασμένες (μια γνωστική προκατάληψη)