Συνέντευξη με τον καθηγητή Dimaggio - # 1 Μεταγνωστική-Διαπροσωπική Θεραπεία

Τι είναι η Μεταγνωστική-Διαπροσωπική Θεραπεία και πώς λειτουργεί; Προσπαθήσαμε να μάθουμε χάρη στη βοήθεια του καθηγητή. Giancarlo Dimaggio