Σκέψεις για την κρίση της σύγχρονης ψυχανάλυσης # 6

Η πέμπτη και τελευταία μάστιγα της σύγχρονης ψυχανάλυσης: η εξιδανίκευση του ψυχαναλυτικού θεσμού.