Ιδεατική Απραξία: Όταν η καφετιέρα γίνεται πρόβλημα

Ιδανική Απραξία - Όταν η καφετιέρα γίνεται πρόβλημα: Σύντομη επισκόπηση και διαφορετική ερμηνεία της Ιδεαντικής Απραξίας.