Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Οι εκφράσεις του προσώπου δεν είναι καθολικές

Για πάνω από έναν αιώνα πιστεύεται ότι όλα τα ανθρώπινα όντα εκφράζουν βασικά συναισθήματα με τις ίδιες εκφράσεις του προσώπου.