Προσκόλληση ως διοργανωτής ψυχοπαθολογίας - SOPSI 2014

Προσκόλληση: εντός της θεραπευτικής σχέσης, ο ασθενής μπορεί να συνειδητοποιήσει τη λειτουργία του που εφαρμόζει στις τρέχουσες σχέσεις.

Η αγάπη είναι χαμένο παιχνίδι…

Εθισμός στην αγάπη: το να ερωτευτείς διαμορφώνει την ταυτότητα των νέων, θεωρείται ως αποτέλεσμα ορθολογικών ενεργειών, θέλησης για αλλαγή, απόσπασης από την παιδική ηλικία.