Λίστα 'Να κάνω' ή 'δεν'; Η τέχνη των λιστών και η ανάγκη οργάνωσης

Λίστες: χρήσιμες ψυχολογικές στρατηγικές που μας βοηθούν να επικεντρωθούμε σε έναν στόχο, αναγκάζοντάς μας να σκεφτούμε τα απαραίτητα βήματα για την επίτευξή του.