Βία στο σχολείο: εφαρμόστε τις οδηγίες που εκπόνησε το MIUR

Δελτίο Τύπου: ΒΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ, ΣΕΛΛΙΝΗ (AUPI): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΜΙΟΥΡ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017