Ψυχαγωγία στην ψυχοθεραπεία. Ορισμένες πτυχές της τρέχουσας συζήτησης.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani. Η έννοια της νοοτροπίας έχει μεγάλη επιτυχία και διάδοση στον τομέα των ψυχολογικών επιστημών. Το θέμα φαίνεται να μας ενθαρρύνει ειδικά υπό το φως του μεγάλου