Το σχέδιο της ανθρώπινης μορφής στον κλινικό και νομικό τομέα. Ανασκόπηση

'Το Σχέδιο της Ανθρώπινης Φιγούρας στον Κλινικό και Νομικό Εμπειρογνώμονα' είναι ένα βιβλίο για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τη χρήση του τεστ