24 Θέματα Ψυχολογίας. Λήψη Booktrailer

Ένα βιβλίο που συλλέγει τα κύρια θέματα της Ψυχολογίας, αντιμετωπίζεται με απλό, συνοπτικό, σαφή τρόπο και αναπτύχθηκε με τη μορφή ενός θέματος.