Η ψυχολογική συνέντευξη - Η συνέντευξη κινήτρων

Ένας τρίτος τύπος ψυχολογικής συνέντευξης, παράδειγμα μιας ενδιάμεσης προσέγγισης στα έργα των Rogers και Carkhuff: Η συνέντευξη με τα κίνητρα.

Το Colloquium στη γνωστική ψυχοθεραπεία των G. M. Ruggiero και S. Sassaroli - Επανεξέταση

Η συνέντευξη στη γνωστική ψυχοθεραπεία, από τους Ruggiero και Sassaroli, είναι ένα σημαντικό βιβλίο. αλλά δεν είναι ένα βιβλίο για τη συνέντευξη ή τουλάχιστον όχι μόνο για τη συνέντευξη.