Ομαδική θεραπεία: η προσέγγιση Gestalt

Ομαδική Θεραπεία: ομαδοποιήστε ως το «τρίτο στοιχείο» της σχέσης: επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τους σχετικούς τρόπους