Ομαδικά αθλήματα και ατομικά αθλήματα: ποιες είναι οι διαφορές; - Ψυχολογία

Τα ομαδικά αθλήματα είναι πιο συντονισμένα με τη νοοτροπία των ατόμων με χαμηλή ανάγκη για γνωστικό κλείσιμο από ό, τι με τα άτομα.