Θεραπεία ως μυθιστόρημα: κλειδιά για την ανάγνωση και ερμηνεία των νοημάτων.

Η μελέτη των προσωπικών αφηγήσεων είναι μια θεμελιώδης άσκηση για τη σύνθεση μιας συνεκτικής εικόνας των εμπειριών κάποιου και την ερμηνεία τους.