Αναπνεύστε αργά και με 'προσεκτικό' τρόπο ...

Η πρακτική της προσοχής μας διδάσκει πολλά πράγματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την «παρουσία» στον εαυτό μας, αλλά επίσης μας δείχνει πώς η αναπνοή είναι «άγκυρα»